sobota 8. dubna 2017

Jak se skenuje svatá studánka?

Praha, 31. března 2017 – Pracovníci firmy Natawarde s.r.o  se 6. dubna  2017 podílí na projektu 3D zaměřování, pramene sv. Anny u obce Pohled (Svatá Anna 255, 582 22 Pohled). Lokalita se nachází na Vysočině, nedaleko od Havlíčkova Bodu, Česká republika.  Výsledkem akce bude unikátně přesná, trojrozměrná mapa tohoto jedinečného poutního místa.

► Na poutním místě, které se objevilo díky písaři cisterciáckého kláštera v Pohledu Jakubu Čermákovi roku roku 1730 se pár let nedělo nic. V roce 1752 zde vznikla poustevna, v níž bydlel mnich, jenž sepisoval „zázraky“, které se zdejšímu pramenu přičítali. Až v roce 1760 zde začala stavba kostela a několika kapliček křížové cesty.  Vznik poutního místa je spjat s působením cisterciaček, jejichž klášter byl v Pohledu založen roku 1265. Na návrší nad obcí stojí poutní kostel sv. Anny z r. 1766, je to velmi hodnotná a působivá rokoková architektura dle návrhu J. Santiniho. Jak ale praví místní kronika z roku 1876, byl 8. března 1761 konsekrován hlavní oltář kostela v Pohledu, v místě zvaném Lázně Svaté Anny. To by znamenalo, že je kostel o pět let starší než se dosud uvádí.

► Roku 1844 byla nad pramenem vody, jemuž se připisovaly léčebné účinky postavena centrální osmiboká kaple sv. Anny s bání podle architekta J.B.Santiniho-Aichla. Kolem kaple byly pak do kruhu vystavěny Kaple křížové cesty.

► Pod kapličkou je cisterna s vodou a pod ní je studna. Ve čtvrtek hasiči vodu z rezervoáru pod kaplí vyčerpají a studnu prohlédne archeolog. Spolu s tím proběhne 3D zaměření kapličky, aby vznikl model, který bude následně sloužit jako datový nosič o stavu stavby nejen, co do vzhledu, ale především z hlediska stavebně-projekčního.

► Nikdo z pamětníků pod kaplí nebyl, nikdo neví, jak zdroj vody funguje. „Aby bylo možné dostat se k zásobníku, je třeba rozebrat oltář v kapli. Protože jde o památku, může to učinit jen odborná osoba, restaurátor. Nesmí se při tom poničit barokní kameny. Každý krok musíme konzultovat s památkáři,“ popsal farář pohledské farnosti Hroznata Pavel Adamec reportéru Martinu Vokáčovi z redakce iDnes.cz.

► „Nikdo z pamětníků u rezervoáru pod kaplí nikdy nebyl, nikdo neví, jak vypadá, jak funguje a zda je tam vůbec nějaké místo. Jsme na to zvědavi,“ podotkl Milan Klement, starosta obce Pohled.

► Takže, jak bude vypadat toto místo po práci našeho zaměřovacího teamu? To vám rádi ukážeme po akci.

Další informace:

Michal Zdeněk Zachar
PR manager – Natawarde s.r.o
Mobil: +420727 835 825
E-mail: natawarde.sro@gmail.com
Www: http://www.natawarde.cz
Česká republika


---------------------------------------------------------
▬ Poznámka pro editory:

► "Písař cisterciáckého kláštera v Pohledu Jakub Čermák zapadl prý jednou při pronásledování jelena v klášterním lese do hluboké bažiny, ze které se nemohl dostat. Věřil již, že zahyne a připravoval se modlitbou na poslední hodinku. V tom uslyšel pod zemí hrát varhany a sborový zpěv, jemuž nerozuměl, ale zdálo se mu, že se v něm častěji ozývá jméno svaté Anny. Slíbil proto v nouzi, že bude-li zachráněn, postaví na tom místě kapli ke cti svaté Anny. Posilněn touto nadějí sebral znovu všechny své síly a z bažiny se dostal. Slib dodržel a dal vysušit bažinu a postavit zde malou kapli. Při kopání základů byl objeven léčivý pramen. Základy byly vykopány a zedníci začali stavět. Co ale jeden den vystavěli, to nalezli vždy druhý den rozbořené. To se opakovalo třikrát. Třetího dne nalezli na tom místě, kde nyní stojí kostel, otisky šlépějí a z toho usoudili, že sama svatá Anna si toto místo zvolila. Zde byl tedy vybudován nynější kostel právě tak velký, jak stopy ukazovaly."
(Pověst o založení svaté Anny, obec Pohled)

▬ Zdroje:

►Obec Pohled: http://obecpohled.cz
► Prameny  svaté Anny u Pohledu: http://www.putujici.cz/?p=p_309&sName=Pramen-sv.-Anny-u-Pohledu
► Youtube ukázka 3D skenu budovy staré rychty:  https://youtu.be/cyGjPGFZLg4
► Turistika.cz: https://www.turistika.cz/mista/poutni-misto-svata-anna-u-pohledu/detail
► Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/lecivy-pramen-u-svate-anny-v-pohledu-opet-tece-fow-/jihlava-zpravy.aspx?c=A170323_062524_jihlava-zpravy_mv
► Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/svatoanensky-pramen-u-pohledu-prestal-tect-fez-/jihlava-zpravy.aspx?c=A161110_130935_jihlava-zpravy_mv
► WIKI: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohled_(okres_Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod)

2 komentáře:

  1. Top 10 best slots casinos for 2021 - SOL.EU
    Best Slots Casino: Best Real febcasino.com Money wooricasinos.info Slots Sites 2021 https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ · 바카라 Red Dog Casino: Best Overall https://sol.edu.kg/ Slots Casino For USA Players · Ignition Casino: Best Casino For Roulette

    OdpovědětVymazat
  2. The 돈포차 finest way to memorize the principles is to spend some time making an attempt out the game in free-play mode. This may even allow you to get an excellent really feel for the consumer interface. Since the house has an edge and your bankroll isn’t infinite, within the future} you’re guaranteed to reach your restrict and go bankrupt.

    OdpovědětVymazat