sobota 8. dubna 2017

Jak se skenuje svatá studánka?

Praha, 31. března 2017 – Pracovníci firmy Natawarde s.r.o  se 6. dubna  2017 podílí na projektu 3D zaměřování, pramene sv. Anny u obce Pohled (Svatá Anna 255, 582 22 Pohled). Lokalita se nachází na Vysočině, nedaleko od Havlíčkova Bodu, Česká republika.  Výsledkem akce bude unikátně přesná, trojrozměrná mapa tohoto jedinečného poutního místa.

► Na poutním místě, které se objevilo díky písaři cisterciáckého kláštera v Pohledu Jakubu Čermákovi roku roku 1730 se pár let nedělo nic. V roce 1752 zde vznikla poustevna, v níž bydlel mnich, jenž sepisoval „zázraky“, které se zdejšímu pramenu přičítali. Až v roce 1760 zde začala stavba kostela a několika kapliček křížové cesty.  Vznik poutního místa je spjat s působením cisterciaček, jejichž klášter byl v Pohledu založen roku 1265. Na návrší nad obcí stojí poutní kostel sv. Anny z r. 1766, je to velmi hodnotná a působivá rokoková architektura dle návrhu J. Santiniho. Jak ale praví místní kronika z roku 1876, byl 8. března 1761 konsekrován hlavní oltář kostela v Pohledu, v místě zvaném Lázně Svaté Anny. To by znamenalo, že je kostel o pět let starší než se dosud uvádí.

► Roku 1844 byla nad pramenem vody, jemuž se připisovaly léčebné účinky postavena centrální osmiboká kaple sv. Anny s bání podle architekta J.B.Santiniho-Aichla. Kolem kaple byly pak do kruhu vystavěny Kaple křížové cesty.

► Pod kapličkou je cisterna s vodou a pod ní je studna. Ve čtvrtek hasiči vodu z rezervoáru pod kaplí vyčerpají a studnu prohlédne archeolog. Spolu s tím proběhne 3D zaměření kapličky, aby vznikl model, který bude následně sloužit jako datový nosič o stavu stavby nejen, co do vzhledu, ale především z hlediska stavebně-projekčního.

► Nikdo z pamětníků pod kaplí nebyl, nikdo neví, jak zdroj vody funguje. „Aby bylo možné dostat se k zásobníku, je třeba rozebrat oltář v kapli. Protože jde o památku, může to učinit jen odborná osoba, restaurátor. Nesmí se při tom poničit barokní kameny. Každý krok musíme konzultovat s památkáři,“ popsal farář pohledské farnosti Hroznata Pavel Adamec reportéru Martinu Vokáčovi z redakce iDnes.cz.

► „Nikdo z pamětníků u rezervoáru pod kaplí nikdy nebyl, nikdo neví, jak vypadá, jak funguje a zda je tam vůbec nějaké místo. Jsme na to zvědavi,“ podotkl Milan Klement, starosta obce Pohled.

► Takže, jak bude vypadat toto místo po práci našeho zaměřovacího teamu? To vám rádi ukážeme po akci.

Další informace:

Michal Zdeněk Zachar
PR manager – Natawarde s.r.o
Mobil: +420727 835 825
E-mail: natawarde.sro@gmail.com
Www: http://www.natawarde.cz
Česká republika


---------------------------------------------------------
▬ Poznámka pro editory:

► "Písař cisterciáckého kláštera v Pohledu Jakub Čermák zapadl prý jednou při pronásledování jelena v klášterním lese do hluboké bažiny, ze které se nemohl dostat. Věřil již, že zahyne a připravoval se modlitbou na poslední hodinku. V tom uslyšel pod zemí hrát varhany a sborový zpěv, jemuž nerozuměl, ale zdálo se mu, že se v něm častěji ozývá jméno svaté Anny. Slíbil proto v nouzi, že bude-li zachráněn, postaví na tom místě kapli ke cti svaté Anny. Posilněn touto nadějí sebral znovu všechny své síly a z bažiny se dostal. Slib dodržel a dal vysušit bažinu a postavit zde malou kapli. Při kopání základů byl objeven léčivý pramen. Základy byly vykopány a zedníci začali stavět. Co ale jeden den vystavěli, to nalezli vždy druhý den rozbořené. To se opakovalo třikrát. Třetího dne nalezli na tom místě, kde nyní stojí kostel, otisky šlépějí a z toho usoudili, že sama svatá Anna si toto místo zvolila. Zde byl tedy vybudován nynější kostel právě tak velký, jak stopy ukazovaly."
(Pověst o založení svaté Anny, obec Pohled)

▬ Zdroje:

►Obec Pohled: http://obecpohled.cz
► Prameny  svaté Anny u Pohledu: http://www.putujici.cz/?p=p_309&sName=Pramen-sv.-Anny-u-Pohledu
► Youtube ukázka 3D skenu budovy staré rychty:  https://youtu.be/cyGjPGFZLg4
► Turistika.cz: https://www.turistika.cz/mista/poutni-misto-svata-anna-u-pohledu/detail
► Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/lecivy-pramen-u-svate-anny-v-pohledu-opet-tece-fow-/jihlava-zpravy.aspx?c=A170323_062524_jihlava-zpravy_mv
► Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/svatoanensky-pramen-u-pohledu-prestal-tect-fez-/jihlava-zpravy.aspx?c=A161110_130935_jihlava-zpravy_mv
► WIKI: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohled_(okres_Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod)

1 komentář:

  1. Top 10 best slots casinos for 2021 - SOL.EU
    Best Slots Casino: Best Real febcasino.com Money wooricasinos.info Slots Sites 2021 https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ · 바카라 Red Dog Casino: Best Overall https://sol.edu.kg/ Slots Casino For USA Players · Ignition Casino: Best Casino For Roulette

    OdpovědětVymazat