pátek 19. května 2017

Jaké jsou vlastně typy 3D laserového skenování?

Tato technologie se používá v téměř každé oblasti běžného života, od průmyslu, přes navrhování obalů, až po zdravotnictví a umění. Největší výhodou 3D skenerů je jejich mobilita. Díky přenositelnosti je možné skenovat téměř cokoliv a kdekoliv.

V praxi se můžeme setkat celkem se třemi typy laserového skenování. Jedná se o skenování statické a to pozemní, pak jde o mobilní pozemní skenování a mobilní, které je letecké. To se v běžné rutině využívá například k mapování polohopisu a výškopisu terénu či pozemních komunikací, k mapování nadzemních elektrických vedení, dále k zaměření fasád a interiérů budov, měření podzemních prostor a tunelů nebo k určení výšky lesního porostu a následného výpočtu jejich předpokládaného objemu atp.. Společně s laserovým skenováním se přistupuje také ke snímkování zaměřovaných objektů digitální kamerou, kdy se získané fotografie používají k obarvení bodů nebo se transformují na stěny naskenovaného objektu tak, aby tvořili nejen podklad pro .

Velkou předností laserového skenování budov je vysoká míra autentizace při zpracování dat. Během krátké doby je tak možné vytvořit mnoho budov. Laserovým skenováním lze dosáhnout lepších výsledků za kratší dobu s výraznými časovými a finančními úsporami pracovníků. Je to proto, že 3D laserové skenování budov dokáže snadno přenést jakýchkoliv dům a i okolní terén do vašeho počítače. Prostřednictvím 3D skeneru se tak vytváří digitální model budov v terénu s mnoha drobnými body, které lze dále zpracovávat. Měření v modelu následně probíhá tak, že se již vše odehrává v počítači bez nutnosti další návštěvy terénu. Jedná se o velkou revoluci, která v této oblasti dokáže přinést výrazná zlepšení a také velké úspory.

Máte DOTAZ? Klikněte a pošlete nám ho. Nejhorší myšlenka je ta, která se pevně uhnízdí v tazatelově hlavě a hlavu neopustí. Vaše dotazy zodpovíme vždy zdarma.

středa 10. května 2017

Krása v podzemí – Slovenské opálové bane

Nejstarší opálové doly na světě znovu ožívají! Slovenské opálové bane se nachází na východním Slovensku v pohoří Slánské vrchy nad obcí Červenica. Až do objevu nalezišť v Mexiku a Austrálii byly jedinými na světě.
Pro nerentabilnost byla na Slovensku těžba zastavena v roce 1922. Zlatý věk opálových dolů dnes připomíná jen zrekonstruovaný vchod do štoly Jozef. Po roce 1989 došlo k pokusům o obnovení těžby opálu. Společnost Opálové bane Libanka, s.r.o. obdržela povolení na těžbu opálu v DP Červenica v květnu 2012. V říjnu toho roku byla zahájena povrchová těžba drahého opálu na haldě Viliam s názvem Monika. Stalo se tak po více než 90. letech od ukončení těžby. 
Slovenské opálové bane

Opálová expozice a turistika Slovenských opálových bani

V Krajském muzeu v Prešově je otevřena stálá expozice Slovenského opálu (zeměpisné ochranné označení) zaměřená na dějiny opálových dolů a současnost. V centru Prešova jsou zdejší opály vloženy i do ciferníku hodin, které jsou na průčelí budovy vedle Mariánského sousoší.
Dnes se doly využívají pro komerční účely, turismus a rekreaci. Přes štolu Jozef jsou celoročně zpřístupněna podzemní důlní díla Slovenských opálových dolů veřejnosti. Pro méně dobrodružné povahy byla část nejkrásnějších podzemních prostorů zpřístupněna pod uměle osvětlenými schodišti a chodníky, díky kterým si užijete přírodní krásu s minimální námahou. Důlní díla využívají se využívají při léčbě onemocnění dýchacích cest tzv. speleoterapií. Tato jedinečná atrakce je vhodná pro jednotlivce i pro rodiny. Exkurze jsou přizpůsobeny návštěvníkům s ohledem na věk, zájmy a vědomosti. A jako suvenýr si můžete odnést unikátní šperky ze Slovenského opálu.
Slovenské opálové bane

3D mapování důlních chodeb

Ve spolupráci s univerzitami a soukromými firmami byl v roce 2017 zahájen projekt 3D skenování Slovenských opálových dolů. Díky laserovému skenování lze do počítače přenést virtuální model reality s minimální ztrátou informací o rozměru a tvarech. Mapovaných bude víc než 30 km důlních chodeb, které jsou umístěny na dvanácti etážích. Výsledkem akce bude unikátně přesná 3D mapa světově jedinečného geologického místa. Virtuální model reality může být využíván mnoha způsoby pro těžbu, sanaci či údržbu tohoto vzácného technického díla. Jeden z hlavních přínosů měření je rozvoj „geomanažmentu“ Slovenských opálových dolů v návaznosti na turistiku.
zdroj: