pondělí 27. listopadu 2017

Nástup technologie s divným jménem - DRON

Když byste se před pár lety ptali na to, co jsou to drony kolemjdoucích na ulici, řekli by asi myslíte dredy, ne? Dnes už jsou drony se běžným uživatelským nástrojem v různých sektorech, od zemědělství až k zábavě.

Vzhledem k tomu, že jejich přítomnost se zvyšuje v řadě průmyslových odvětví, není pochyb o tom, že jejich image drahé hračky, na kterou je třeba mít pilotní licenci, zcela jistě ustupuje do pozadí. A mladí nastupující inženýři v mnoha technických oborech, už budou muset znát všechny fígle nejnovější technologie UAV (Unmanned Aerial Vehicles), její bezpečnostní postupy a zásady ochrany soukromí.

Co je dron?
Bezpilotní vznášedlo, nejčastěji známé jako dron, jsou vlastně malá letadla, které se často používají, když je použití pro letadlo s posádkou příliš finančně nákladné nebo prostě riskantní. Tyto pokroky moderní techniky mohou mít instalovány kamery, GPS a další různé senzory pro sledování okolních podmínek. 
Jen ten zaužívaný terminus technikus bez-pilotní, je trochu protimluv, jelikož na zemi musí být pilot - řidič, spojený s dronem vysílacím zařízením, které mu pohyb dronu přenáší kamerou na obrazovku jeho ovládání.

Ptáte se, jak vlastně drony změní svět?  

Jejich schopnost podívat se díky nim, do dosud nepřístupných oblastí, shromažďovat ohromující množství dat, z nich dělá zřejmou volbu pro ty, kteří pracují v ještě ne příliš zmapovaných oblastech země, v nebezpečném terénu nebo u těch, co řídí velké stavební projekty. Vlastně se o dronech předpokládá, že nahradí lidskou sílu v těch nebezpečnějších rolích a vytvoří tak bezpečnější prostředí pro práci v různých průmyslových odvětvích. Inženýři na stavbách, hasiči a nebo i jiné záchranné a armádní složky již využívají dronu jako průzkumného bezpilotního letadla.

Zde jsou některé z oblastí, ve kterých jsou již zavedeny drony:

▬ Mapování 3D: Drony vybavené 3D mapovým softwarem již značně podporují plánování a stavební dozor ve stavebnictví, taktéž řízení rizik v oblasti pojištění a údržby půdy v zemědělství, na mapování archeologických nalezišť a také snímaní obtížně přístupných technických děl tzv. fotogrametrií.
▬ Monitorování: Drony s tepelným zobrazováním a snímači pomáhají při průzkumu různých sítí a detekují především úniky plynu z plynovodů, čímž výrazně zlepšují bezpečnost zaměstnanců i samotného plynovodu jakožto zařízení.
▬ Osvětlení: Dronové jsou používány u významných událostí, jako je festival Coachella v Californii, k provedení skvělých nočních choreografií. Už dnes však existují projekty, kdy se zkoumá jejich použití v situaci, jako osobní pouliční osvětlení, které lze přivolat pomocí aplikace v mobilu, jenž takto osvětluje jinak příliš tmavé ulice.
▬ Monitorování a řízení sledování probíhajících přírodních katastrof: V důsledku přírodní katastrofy se používají drony jako vysílače signálů, nebo taky jako nositelé kamer, které pomáhají nalézt přeživší, nebo analyzují poškozenou infrastrukturu a dodávají na nepřístupná místa potřebné zásoby a vybavení.

Příležitosti, které drony vytváří, jsou velké a rozmanité a je stále důležitější, aby budoucí generace techniků, o nich věděli nejenom základy. 
Nejvíce se nyní drony šíří v armádách a bezpečnostních službách. Právě bezpečnostní rizika jsou to, co brání jejich masovějšímu nasazení. Víme však, že drony, dnes doručují poštu či menší zásilky a jedna indická společnost s pomocí dronů dodává pizzu ve velkoměstě, které by jinak nemělo v dopravní špičce šanci se k rychlému rozvozu dostat. Drony taktéž natáčejí filmy, u společnosti HBO, ale i u společnosti History Channel, byly drony hromadně využity pro natáčení seriálů Games of Throne, respektive Knightfall (HC).


A jak tedy vypadají vyhlídky na rozvoj používání dronů?
Zpráva z roku 2013 zveřejněná  mezinárodní Asociací pro bezpilotních systémy letadel  předpovídá, že do roku 2025 dojde k nárůstu více než 100 000 nových pracovních míst v oboru bezpilotních letadel, což je tak významný počet, který nelze ignorovat. Jelikož drony budou přítomny už v daleko širším spektru odvětví, jejich funkce se budou značně lišit a budou podstatně náročnější na ovládání než je tomu nyní. Například drony pro filmování budou fungovat úplně jinak než závodní drony. Výsledkem bude, že způsob, jakým jsou navrženy, vyráběny a kontrolovány a zhotoveny, se bude značně lišit.


Hrajete si dneska s dronem? Tak zítra už to může být vaše povolání.

Zdroj: internet, firemní zkušenosti

čtvrtek 16. listopadu 2017

Slovenské opálové baně. Pokračování 4.

Proběhlo již čtvrté zaměřování celého podzemního komplexu. Po skoro ročním úsilí jsme zaměřili přibližně 6 km chodeb. Ale k tomu obrovitánské prostory vytěžených sluji. Procházíme desítky, někde možná až stovky let staré chodby. Jsou vidět rýhy od perlíku, kterými dávní horníci dobývali skálu.

Je až neuvěřitelné, kolik lidské manuální práce se skrývá za dvěma malými kamennými portály, jenž stojí u vchodu do štoly Josef.

Díky 3D scanování laserovým scanerem FARO 330 a následnému zpracování v počítači, už nyní to obrovské mraveniště chodeb a slují začíná dostávat jasnou 3D podobu. To, co jsme tak trochu tušili, nebo spíše jen odhadovali, se najednou vyjasňuje a někdy někdy nevěříme vlastním očím, jak se chodby míjí, mnohdy jen o par decimetru.

Každý zaměřovací den scanujeme 40 - 70 stanovišť. To prakticky znamená 40-70 x sklapnout stativ s nasazeném scannerem a přesunout ho o několik metru dal, přesně jej  vodováhově do "bublinky" ustanovit, přesunout minimálně tři pomocné lícovací koule na nové stanoviště a spustit stroj. Následně rychle mazat za nejbližší zatáčku nebo odbočku, abychom v obraze nebyli zachyceni a nemuseli se odmazávat jako balastní data při zpracování postprocesingem. 

Někdy je odbočka kousek, někdy ujdeme i 50 metrů k té nejbližší.
Takto za den nachodíme desítky kilometru a v součtu nanosíme za den tím neustálým překládáním, cca dvě tuny. 

Když zhasneme svítilny na přilbách nastane absolutní tma. Když si date ruku těsně před oko, nevidíte ji.
V dole ke úžasné vnitřní klima. Teplota je více méně stabilních 6 stupňů. Vysoka relativní vlhkost. 

Momentalne nas 3D scanner Faro Focus x330 nasnímal približně 1 TB dat, které Kury Jakub Karaffa postupně spojuje a vytváří z nich bodový 3d model. Michal Lieskovský je naším kamarádem a nevynechá jedinou naši návštěvu podzemí. Jeho humor a nezapomenutelná dobrá nálada smích nás provází jednotlivými stanovišti. Gregor Opasan, trpělive snáší naše všetečné otázky o lokalitě Slovenské Opálové Baně - Libanka.

Naskenovaná data teď budeme několik měsiců zpracovávat. V únoru se chystáme v Prešove představit výsledky naší roční práce v 3D skenování těchto nádherných podzemních prostor.

Filip

čtvrtek 9. listopadu 2017

Knihova POLY a její 3D objektyGoogle se angažuje také ve virtuální realitě a nyní přišel s webovou knihovnou Poly plnou 3D objektů. Kdokoliv je může zdarma použít ve svých aplikacích pro AR a VR. Objekty jsou tříděné do kategorií a najdete mezi nimi jak jednotlivé kousky jako třeba slona či hamburger, tak i celé a detailně propracované scény a místa. 

Využít je můžete i pokud nejste vývojář – Windows 10 mají od verze Creators Update nativní podporu pro zobrazení 3D objektů a není problém si jakýkoliv model naimportovat do Malování 3D a například slonovi přibarvit růžové brýle. Pokud se tvorbě 3D modelů sami věnujete a chtěli byste se s nimi podělit, nic vám nebrání, kdokoliv se může zapojit a nahrát své výtvory do služby.

Poly je tak podobné Remixu 3D od Microsoftu, kde jsou převážně výtvory z Malování 3D z Windows 10.

Zdroj: BLESK.CZ

čtvrtek 2. listopadu 2017

Skenování haldy zeminy aneb výhody určení kubatur s využitím pozemního 3D skenování

Dnes proběhlo zaměření haldy zeminy v projektu Nová Chýně. Počasí nám, ale nepřeje. Pravda neprší. Když jsme na projektu Nova Chýně zaměřovali naposledy, mrzlo, až se nám skener Faro Focus x330 zastavil a zcela nedemokraticky odmítl spolupráci. Zítra máme konečné výsledky. To znamená, přesnou kubaturu vykopané a uložené zeminy.
Výhody určení kubatur s využitím pozemního 3D skenování jsou vám asi jasné. Je to rychlý sběr dat, také vysoká přesnost zaměření (až 0,1 m³) a no, opravdu ne úplná nezávislost na klimatických podmínkách ... Ale hlavně je to bezkontaktní metoda. Přijedeme, zajistíme si měřící body, a celá stavba v klidu běží dále. Bez narušení souvislostí probíhajících prací.


☑ Hlavním cílem výpočtu kubatur zeminy je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti odtěženo či navezeno, a zda tento objem odpovídá očekávání nebo údajům uvedeným v projektu. Kontrola je pro investora i pro stavebníky důležitá. Kubatura je tedy dána rozdílem objemů ze dvou etap měření jako tomu bylo u nás dnes a nebo rozdílem mezi měřením a projektovanou hodnotou. Prostě přijedeme, vy nám ukážete svůj pozemek či svou haldu a my vám do několika dnů (v závislosti na složitosti zpracování) sdělíme výsledky. :)

☑ Díky speciálním metodám, jakými jsou laserové skenování lze totiž velmi přesně a bezkontaktně zaměřit i haldy z jemných a sypkých materiálů či nebezpečné nebo i nepřístupné objekty. A tou největší výhodou je především rychlost měření. Hlavně nezmrznout!

☑ Pro výpočet následných kubatur lze využít několik metod. Nejjednodušší je práce s digitálními 3D modely terénu. Díky našemu komplexnímu zaměření s velkým množstvím bodů jsou výsledné 3D modely minimálně generalizované, ale i tak i vypočtený objem přesněji odpovídá skutečnosti než při měření totální stanicí nebo snad GPS aparaturou.

Takže ze zimy do tepla a počítáme. Kde tyhle vychytávky můžete využít?


Hlavní oblasti využití výpočtu kubatur jsou cca 3:
  • zemní práce na stavbách všech typů
  • skládkové hospodářství
  • povrchová těžba
PS: a šetříte náklady , jeden sken před a jeden, dva po či v průběhu stavby ...

Kontakt: www.natawarde.cz