3D MAPPING


Mobilní mapování patři k nejprogresivnějším a nejmodernějším metodám sběru geoinformačních dat. Jedná se o technologii k pořizování prostorových informací pomocí pohyblivého nosiče, řady senzorů a softwaru, který je schopen vyhodnocovat data z naměřených veličin. Využitím výhod několika různých měřících a navigačních technologií současně dosahuje systém velké přesnosti i při snímání v zastavěných oblastech, v místech pokrytých vegetací a v tunelech. Výstupem sběru dat jsou panoramatické, statické snímky nebo laserové mračno bodů. Pro potřeby prostorové dokumentace používáme skener FARO FOCUS.


Výsledkem naší práce jsou:
  • Georeferencované panoramatické / statické snímky
  • Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu
  • 3D CAD modely (DGN, DWG, standardní 3D formáty)
  • Texturované 3D modely (standardní 3D formáty)
  • Stavební monitoring
  • Podklady pro projekt a územní plánování
  • Podklady pro sledování bezpečnosti silničního provozu
  • Správa nemovitostí
  • Analýza, prezentace a 3D vizualizace datKontakt:

NATAWARDE s.r.o. - +420 722 775 939 - info@natawarde.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat