3D SCANNING


Systém laserového skenování umožňuje bezkontaktní prostorové zaměřování, trojrozměrné modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor nebo libovolného terénu s mimořádnou rychlostí a přesností. 

Při pracovní vzdálenosti do 50 m je přesnost určení prostorové polohy bodu 3 mm, pro modelovanou plochu je přesnost 2 mm. Díky mobilnímu provedení těchto 3D skenerů je možné převádět díly do počítačové podoby téměř kdekoliv bez ohledu na prašnost, teplotu, vlhkost, stabilitu a další podmínky pracovního místa.Mračno bodů reprezentuje stav objektu v daném čase. Ke každému bodu lze přiřadit informaci o barvě a intenzitě materiálu. Pro potřeby prostorové dokumentace používáme skener FARO FOCUS.Výsledkem naší práce jsou:

  • Podrobné 3D CAD modely (DGN, DWG, standardní 3D formáty)
  • Texturované 3D modely (standardní 3D formáty)
  • Podrobné 3D síťové modely (standardní 3D formáty)
  • Kótované půdorysy, pohledy, příčné a podélné řezy (DGN, DWG) - podle ČSN a platné legislativy
  • Analýza odchylek a monitoring stavu objektu
  • Panoramatické fotografie
  • 3D PDF dokumentace
  • Prezentace a vizualizace dat

Pak nás prosím kontaktujte:

NATAWARDE s.r.o. - +420 722 775 939 - info@natawarde.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat