NATAWARDE

Firma NATAWARDE s.r.o. se zabývá službami v oborech stavební inženýring a stavebnictví. 

Vznikla v roce 2013, ale plné zahájení její činnosti bylo v roce 2014. Filozofie práce a služeb vychází z  dvacetileté historie společnosti JANS s.r.o, jejíž neočekávaný odchod z trhu byl motivem zahájení naší činnosti. Stavíme na osobním přístupu a spokojený zákazník je náš cíl.

► INVESTOR / DEVELOPER


Projektové vedení staveb
Náplní činnosti je vedení stavebního týmu. Není náhradou stavbyvedoucího, ale je pověřeným zástupcem investora na konkrétním stavebním díle a projektu. Zodpovídá investorovi za technický výsledek projektu.

Technický dozor staveb
Jako dozoři zastupujeme investora při výstavbě a pracujeme vždy v jeho prospěch, hájíme jeho zájmy a nemáme žádnou vazbu na zhotovitele stavby. Jsme kontrolním a kvalitativním mechanismem technologických postupů stavby od jejího počátku do ukončení.

Finanční dozor staveb (cost management)
Náplní cost managera je zastupování a podpora investora ( stavebníka) při tendrech, výběru dodavatele, při cenových jednáních, kontroly rozpočtů, kontroly finančních plnění.

Koordinátor BOZP
Náplní koordinátora BOZP je zastupování stavebníka vůči oblastnímu inspektorátu práce, koordinování BOZP na stavbě, navrhování opatření, kontrola dodržování BOZP

Řízení klientských změn
Náplní této naší činnosti je komunikace s klienty stavebníka, investora, přenášení jejich požadavků prostřednictvím projekčních kanceláří a rozpočtářů  na zhotovitele. Kontrola správnosti provedení, příprava smluvních podkladů atd.

► STAVEBNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST


Náplní projekční inženýrské činnosti je zastupování stavebníka před dotčenými orgány při přípravě stavby, zajišťování stavebních povolení, územních rozhodnutí a dalších potřebných dokumentů při přípravě stavby. Projednání projektu se stavebním úřadem.

Stavební  inženýring pak zajišťuje pro stavebníka výběr spolehlivého dodavatele, organizace s chodem stavby na základě požadavků vyplývajících ze stavebního povolení a od dotčených orgánů tzn. Souhlasy s výkopy, zábory, stanoviska, zajišťuje kompletní kolaudační servis.

► STAVEBNÍK - INVESTOR


Dodavatelské řízení staveb a rekonstrukcí
Náplní této naší činnosti je technická koordinace a řízení jednotlivých dodavatelů stavebníka při prováděných pracích. Kontrola financí stavby a zajištění koordinátora BOZP.

Přejímky bytů a nemovitostí
Odborně za Vás převezmeme byt nebo RD od developera, stavební firmy, nebo předešlého majitele. Poradíme Vám další kroky např. při údržbě a správném užívání bytu, či sporu.
Co přejímka a přejímka bytu či rodinného domu vlastně znamená a co obsahuje?
 • kontrola dokončení a kvality prací
 • kontrola rozměrů a výměr místností
 • kontrola rovinnosti povrchu stěn a podlah dle platných ČSN
 • kontrola kvality provedených omítek, obkladů, podlah a podhledů
 • kontrola spárořezů obkladů a dlažeb
 • kontrola stavu funkčnosti oken a dveří
 • kontrola funkčnosti elektroinstalace
 • kontrola správného osazení parapetů a vnějších dlažeb
 • kontrola provedení klientských změn
 • kontrola i v průběhu výstavby

Pasporty staveb
Pasportem objektu nebo jeho ucelené části, v daném čase, provedeme detailní prohlídku nemovitosti se zdokumentováním současného stavu. Výstupem pasportizace je dokument „pasport objektu“, který podrobně popisuje zjištěný stav rozsáhlou fotodokumentací se zakreslením případných vad.
 • zdokumentujeme stav a vady
 • zakreslíme je do situace
 • doporučíme případná opatření

► 3D ZAMĚŘOVÁNÍ


Systém laserového skenování umožňuje bezkontaktní prostorové zaměřování, trojrozměrné modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor nebo libovolného terénu s mimořádnou rychlostí a přesností. Při pracovní vzdálenosti do 50 m je přesnost určení prostorové polohy bodu
3 mm, pro modelovanou plochu je přesnost 2 mm.

Použití:
 • 3D zaměřování skutečného stavu budov, mostů, tunelů, podjezdů, nádrží a jakýchkoliv dalších objektů = zpracováním skutečného stavu se doplní či nahradí neexistující dokumentace
 • 3D dokumentace průběhu výstavby a skutečného provedení staveb opakovaným  3D zaměřením a porovnáním s projektem = kontrola přesnosti a kvality prací (kontrola kubatur, geometrické přesnosti, rovnosti ploch a tvaru, tvorba digitálního rozdílového modelu)
 • 3D topografické mapování při úpravách silnic a dálnic, tunelů, parkovišť, stavenišť, přehradních profilů atp.
 • 3D zaměřování objemů zemních prací nebo skládek, sledování poklesů terénu, tvaru stavebních jam
 • 3D zaměřování technologických celků a konstrukcí, zhotovení virtuálních modelů provozů
 • 3D  topografické mapování lomů, strmých svahů, tunelových portálů, opěrných a skalních stěn, mapování v dolech, jeskyních a dalších podzemních prostorách
 • 3D scanning může využít celá oblast architektury, fasády a interiéry, dokumentace památek a uměleckých děl, 3D archeologie, oblast správy nemovitostí
 • 3D scanning and mapping objektů pro filmový průmysl, pro oblast počítačových her


Žádné komentáře:

Okomentovat