čtvrtek 2. listopadu 2017

Skenování haldy zeminy aneb výhody určení kubatur s využitím pozemního 3D skenování

Dnes proběhlo zaměření haldy zeminy v projektu Nová Chýně. Počasí nám, ale nepřeje. Pravda neprší. Když jsme na projektu Nova Chýně zaměřovali naposledy, mrzlo, až se nám skener Faro Focus x330 zastavil a zcela nedemokraticky odmítl spolupráci. Zítra máme konečné výsledky. To znamená, přesnou kubaturu vykopané a uložené zeminy.
Výhody určení kubatur s využitím pozemního 3D skenování jsou vám asi jasné. Je to rychlý sběr dat, také vysoká přesnost zaměření (až 0,1 m³) a no, opravdu ne úplná nezávislost na klimatických podmínkách ... Ale hlavně je to bezkontaktní metoda. Přijedeme, zajistíme si měřící body, a celá stavba v klidu běží dále. Bez narušení souvislostí probíhajících prací.


☑ Hlavním cílem výpočtu kubatur zeminy je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti odtěženo či navezeno, a zda tento objem odpovídá očekávání nebo údajům uvedeným v projektu. Kontrola je pro investora i pro stavebníky důležitá. Kubatura je tedy dána rozdílem objemů ze dvou etap měření jako tomu bylo u nás dnes a nebo rozdílem mezi měřením a projektovanou hodnotou. Prostě přijedeme, vy nám ukážete svůj pozemek či svou haldu a my vám do několika dnů (v závislosti na složitosti zpracování) sdělíme výsledky. :)

☑ Díky speciálním metodám, jakými jsou laserové skenování lze totiž velmi přesně a bezkontaktně zaměřit i haldy z jemných a sypkých materiálů či nebezpečné nebo i nepřístupné objekty. A tou největší výhodou je především rychlost měření. Hlavně nezmrznout!

☑ Pro výpočet následných kubatur lze využít několik metod. Nejjednodušší je práce s digitálními 3D modely terénu. Díky našemu komplexnímu zaměření s velkým množstvím bodů jsou výsledné 3D modely minimálně generalizované, ale i tak i vypočtený objem přesněji odpovídá skutečnosti než při měření totální stanicí nebo snad GPS aparaturou.

Takže ze zimy do tepla a počítáme. Kde tyhle vychytávky můžete využít?


Hlavní oblasti využití výpočtu kubatur jsou cca 3:
  • zemní práce na stavbách všech typů
  • skládkové hospodářství
  • povrchová těžba
PS: a šetříte náklady , jeden sken před a jeden, dva po či v průběhu stavby ...

Kontakt: www.natawarde.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat