neděle 2. července 2017

Co je to vlastně 3D skenování?

náš fešák - 3D skener FARO 330
v Slovenských Opalových dolech
Popravdě je 3D skenování nejrychleji se rozvíjející technologií poslední doby. Někdy se anglický termín 3D scannig zaměňuje s některými ekvivalenty jako je 3D zaměřování nebo digitalizace. Digitální proces to ve své podstatě je. Jde o to, že se při něm fyzický objekt přenese do digitální podoby. Všichni umíme naskenovat A4 dokument. A při tom, probíhá digitalizace 2D. Jakýkoliv bod na papíru je definována dvěma souřadnicemi (X,Y). Kdežto poloha libovolného bodu snímaného 3D zařízením je ještě definována hloubkou (X,Y,Z). 3D skenování se od 2D tedy liší v tom, že se do souboru bodů přidává jedna informace navíc. V praxi je to jistě složitější, protože v terénu řešíme věci, které nás u kopírky, faxu či skeneru dokumentů, potkají jen zřídka.

Ono matematicky bylo 3D skenování známé už dávno, ale do praxe se jej nedařilo provést právě s ohledem na komplexnost až v letech 1990, kdy začali fungoval první počítače s procesory Pentium. Shodou okolností první tři firma, jenž se dali z laboratoře na pole průmyslového využití byly z Německa (Steinbichler, Brouckmann – dnes koupen firmou AICON a GOM). V současnosti se na trhu předhání mnoho výrobců 3D skenerů a nabídka se doslova rozšiřuje každým dnem. Mít kvalitní 3D skener není dnes tedy jen zabrouzdat na netu a vybrat si ten „nejlepší“ podle čísla udávajícího rozlišení kamery. Mimochodem málokdo ví, že je již řadu let platná technická norma pro optické měřící systémy a definuje požadavky na přesnost měření. Jmenuje se VDI/VDE 2634 - její německo/anglická verze je ZDE v pdf. A ne všechny měřidla jsou schopna plnit její požadavky, kde kvalita měřidla musí odpovídat i profesionálnímu softwaru, jenž její data zpracovává. 

Jistě můžete si koupit menší skener a začít za pár hodin treninku na videích z Youtube začít měřit. No ale bude kvalita takovéto práce odpovídat požadavkům zadání objednavatele?

Použití 3D skenování:
  • 3D zaměřování skutečného stavu budov, mostů, tunelů, podjezdů, nádrží a jakýchkoliv dalších objektů = zpracováním skutečného stavu se doplní či nahradí neexistující dokumentace (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); § 154 Vlastník stavby a zařízení; § (2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen: d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence)
  • 3D dokumentace průběhu výstavby a skutečného provedení staveb opakovaným 3D zaměřením a porovnáním s projektem = kontrola přesnosti a kvality prací (kontrola kubatur, geometrické přesnosti, rovnosti ploch a tvaru, tvorba digitálního rozdílového modelu)
  • 3D topografické mapování při úpravách silnic a dálnic, tunelů, parkovišť, stavenišť, přehradních profilů atp.
  • 3D zaměřování objemů zemních prací nebo skládek, sledování poklesů terénu, tvaru stavebních jam
  • 3D zaměřování technologických celků a konstrukcí, zhotovení virtuálních modelů provozů
  • 3D topografické mapování lomů, strmých svahů, tunelových portálů, opěrných a skalních stěn, mapování v dolech, jeskyních a podzemních prostorách
  • 3D scanning může využít celá oblast architektury, fasády a interiéry, dokumentace památek a uměleckých děl, 3D archeologie, oblast správy nemovitostí
  • 3D scanning and mapping objektů pro filmový průmysl, pro oblast počítačových her
MZZ

PS: založena byla fcb skupina 3D scanning - veřejná skupina pro zájemce o 3D skenování na facebooku

Žádné komentáře:

Okomentovat